Krigsmyter är ett samarbete mellan mig, Magnus Glenning, och Pennan & Svärdet.

Så här kontaktar du Pennan & Svärdet

Epost: info@smb.nu

Postadress: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Box 24, 274 21 Skurup

Så här kontaktar du mig

Epost: p-a.lundstrom@krigsmyter.nu

Jag som står bakom artikelserien heter Magnus Glenning och är historieåterskapare.

© 2020 Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.